Werkwijze

Na een eventueel kennismakingsbezoek zijn er verschillende werkwijzen mogelijk, wat natuurlijk afhangt van uw wensen. Een voorbeeld vanuit onze huidige klantenkring is:

Voorbeeld 1

Periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal of per maand) stuurt u de administratie plus andere benodigde documenten per post naar Wolters Administratie. Wij verzorgen vervolgens de administratie en de geboekte administratie ontvangt u retour, samen met de boekingsverslagen en het actuele resultaat/balans overzicht, zodat u altijd op de hoogte bent van uw resultaat. Tevens verzorg wij uw aangifte omzetbelasting. Aan het eind van het kalenderjaar verzorgen we vakkundig uw jaarrekening en de aangifte inkomstenbelasting .

Voorbeeld 2

U verzamelt gedurende het jaar alle benodigde bescheiden/documenten van uw bedrijf en aan de hand hiervan boeken wij aan het eind van het jaar uw gehele administratie in het boekhoudpakket in. Vervolgens verzorgen we voor u de aangifte omzetbelasting en/of jaarafsluiting. Alle boekingsverslagen ontvangt u retour, voor uw eigen archief (en voor de zogenaamde 'bewaarplicht', wat een eis is vanuit de belastingdienst).
Mocht het bovenstaande u aanspreken dan bent u verzekerd van een goede administratieve verwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoon of e-mail.